Hội đồng nhân dân phường Hồng Gai tổ chức kỳ họp thứ Năm – kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Ngày 28/7/2022, HĐND phường Hồng Gai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Năm- Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm được tổ chức để thảo luận, đánh giá toàn diện Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền về chủ trương, giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp thứ Năm, HĐND phường đã xem xét, thảo luận các báo cáo: (1) Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND phường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; (2) Hoạt động của HĐND phường; (3) Tình hình và kết quả tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ phường; (4) Tổng hợp và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; (5) Kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022; (6) Thực hiện quyền giám sát, chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp; (7) Đồng thời, HĐND phường cũng thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Trên cơ sở thảo luận, các đại biểu HĐND phường đã quyết nghị thông qua 9 Nghị quyết quan trọng, trong đó có nhiều Nghị quyết có ý nghĩa đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của phường thời gian tới.

Nguồn: Hồng Gai ngày mới 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 32