HĐND phường Hồng Gai khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ Mười Một

Ngày 26/12/2023, HĐND phường Hồng Gai Khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười Một để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2023, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và quyết nghị các nội dung quan trọng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND Phường.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND Phường đánh giá đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả giải quyết đơn kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND phường 6 tháng đầu năm 2023...

Kỳ họp thứ Mười Một, HĐND Phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình kỳ họp đề ra và quyết nghị thông qua các Nghị quyết quan trọng. Trong đó có: Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công phường Hồng Gai năm 2024; Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân phường Hồng Gai khóa X; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân phường Hồng Gai khóa X; Nghị quyết về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách phường và một số biện pháp điều hành ngân sách 2024; Nghị quyết về việc phê chuẩn mức thu quỹ vận động khuyến học

Cũng tại kỳ họp HĐND phường đã thực hiện quy trình bầu chủ tịch UBND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đoàn Hồng Nam - Bí thư Đảng ủy phường với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2717