Giao ban cụm thi đua Ban tuyên giáo Thị uỷ, Thành uỷ năm 2020

Chiều ngày 24/11, tại Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao cụm Ban tuyên giáo các Thành uỷ, Thị uỷ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trương Công Ngàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; Đại diện lãnh đạo thành phố Hạ Long có Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành uỷ.

Đồng chí Trương Công Ngàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì

 Hội nghị

Cụm Ban tuyên giáo các Thành uỷ, Thị uỷ gồm 6 đơn vị: Hạ Long, Uông Bí, Quảng Yên, Đông Triều, Cẩm Phả và Móng Cái (Cụm 1). Năm 2020, Ban tuyên giao các đơn vị trong cụm 1 đã có nhiều quyết tâm phấn đấu nỗ lực cao, cùng với các cơ quan, ban ngành, các ban tuyên giáo cơ sở làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy về công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là tập trung tuyên truyền chủ đề công tác năm 2020 và các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh: phòng chống dịch bệnh Covid-19; Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các đơn vị trong Cụm đã đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền kết hợp nắm tình hình dư luận bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với đường lối đổi mối của đất nước; kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; tích cực phối hợp vi các ngành, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành uỷ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu hội tại Hội nghị, đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành uỷ Hạ Long nhấn mạnh: Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, tham mưu cho cấp uỷ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, tỉnh và thành phố đến đông đảo cán bộ, nhân dân; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc tuyên truyền, trang trí khánh tiết chào mừng Đại hội Đảng các cấp; kịp thời giáo dục người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; an ninh chính trị, khoa giáo, hoạt động của ban chỉ đạo 35 được thực hiện hiệu quả...

Đồng chí Phan Thị Hải Hường, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố Hạ Long phát biểu thảo luận

Tại Hội nghị, đại diện Ban tuyên giáo các đơn vị trong Cụm 1 đã thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế và cùng chia sẻ những mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và giải pháp trong thực hiện công tác tuyên giáo.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trương Công Ngàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao các Ban tuyên giáo Cụm số 1 đã chủ động, đổi mới, tích cực và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời để nghị, năm 2021, các đơn vị trong cụm tập trung đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các hoạt động kỷ niệm lớn trong năm 2021; tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; điều tra dự luận xã hội định kỳ và đột xuất; kiện toàn đội ngũ cộng tác viên, nắm dư luận xã hội, linh hoạt trong việc xử lý tình huống điểm nóng và tăng cường giao lưu, phối hợp với các ngành, địa phương để làm tốt nhiệm vụ cho cấp uỷ địa phương...

Hội nghị đã suy tôn khen thưởng các đơn vị trọng Cụm năm 2020.

Thu Thảo

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2740