Giám sát Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2022

Ngày 13/5/2022, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Tỉnh Quảng Ninh tổ chức giám sát Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại phường Hồng Gai

Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát trực tiếp kiểm tra hồ sơ quy trình việc lấy kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới và nghe báo cáo kết quả lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại phường Hồng Gai;

Trong số 1.947 phiếu lấy ý kiến, có 1.923 phiếu hài lòng với tất cả các nội dung; có 24 phiếu người dân chưa hài lòng với một số nội dung (từ câu 1-câu 10); có 6 phiếu người được lấy ý kiến chưa hài lòng với nội dung câu 11 về kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Hạ Long.

Đại diện đoàn Giám sát đánh giá cao những cố gắng của phường Hồng Gai đạt được trong thời gian qua; công tác tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn phường Hồng Gai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ và khách quan.

Kết quả đã có ý nghĩa, tác dụng xã hội sâu sắc, rõ nét, góp phần đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân từ việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới; khơi dậy và phát huy sự đóng góp của người dân trong xây dựng nông thôn mới và phát huy quyền làm chủ của người dân trong giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Thông qua việc lấy ý kiến của người dân nhằm đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hạ Long, nêu cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu Hạ Long là nơi đáng đến, nơi đáng sống

Nguồn: Hồng Gai ngày mới

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 42