Đồng chí Bí thư Thành ủy truyền đạt chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tại lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Ngày 26/6, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tại lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Đồng chí Bí thư Thành ủy truyền đạt nội dung tại lớp bồi dưỡng

 

Tham gia học tập có 160 học viên của 02 lớp K20, K21 là các Công chức, viên chức lãnh đạo quản lý đương nhiệm và các công chức trong diện được quy hoạch các chức danh; Bí thư, Chủ tịch một số xã, phường là công chức, viên chức lãnh đạo được điều động, luân chuyển từ Thành phố.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Đây là chuyên đề quan trọng trong tổng số 9 chuyên đề các học viên sẽ được nghiên cứu.  Nội dung truyền đạt gồm: Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của đảng, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, kỷ luật của đảng và thi hành kỷ luật trong đảng, công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, đi sâu phân tích những nội dung mới, những khó khăn vướng mắc có thể gặp trong quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và giải pháp khắc phục, những tình huống phát sinh trong thực tế và liên hệ với tình hình của các địa phương trong Thành phố.

Qua lớp tập huấn giúp các học viên tiếp thu, cập nhật và hệ thống lại những quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; vận dụng, xử lý các tình huống trong thực tiễn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị.

Hồng Phương- Huy Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2683