Đề xuất 6 nội dung cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 thuộc lĩnh vực Nội vụ. Trong báo cáo, Chính phủ đã đề xuất lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang với 6 nội dung cải cách theo Nghị quyết số 27-NQ/TW (dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2024), gồm: Xây dựng 5 bảng lương mới; chế độ phụ cấp; chế độ tiền thưởng; chế độ nâng bậc lương; nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; quản lý tiền lương và thu nhập.

Chính phủ đề xuất 6 nội dung cải cách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (dự kiến thực hiện từ ngày 01/7/2023).

1.Xây dựng 05 bảng lương mới.

2.Chế độ phụ cấp

3.Chế độ nâng bậc lương

4.Quản lý tiền lương và thu nhập

5.Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương

6.Chế độ tiền thưởng

Sau năm 2024, dự kiến tiếp tục điều chỉnh tăng lương để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi mức lương thấp nhất đạt bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng I. (Vùng cao nhất) của khu vực doanh nghiệp như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2718