Đảng uỷ phường Hồng Gai tổ chức Sinh hoạt Chuyên đề về xây dựng phường Hồng Gai sáng, xanh, sạch, đẹp, không rác thải, đảm bảo môi trường cảnh quan đô thị

Sáng ngày 27/3/2023, Đảng uỷ phường Hồng Gai tổ chức Sinh hoạt Chuyên đề về xây dựng phường Hồng Gai sáng, xanh, sạch, đẹp, không rác thải, đảm bảo môi trường cảnh quan đô thị.

Các đ/c Lãnh đạo Ban Tuyên Giáo, Ban Dân vận Thành ủy dự, chỉ đạo; Cùng dự có các đồng chí Cán bộ, Đảng viên, công chức Cơ quan Phường, các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc;

Tại buổi Sinh hoạt Đồng chí Bí thư Đảng uỷ quán triệt các nội dung tại Nghị quyết Nghị quyết số 60-NQ/ĐU ngày 10/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ và Thông báo số 85-TB/ĐU về Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ phường ngày 14/3/2023;

Các đại biểu dự buổi Sinh hoạt báo cáo Kế hoạch của đơn vị trong việc cụ thể hoá Nghị quyết số 60-NQ/ĐU và báo cáo kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện NQ số 60-NQ/ĐU của Đảng uỷ

 Việc triển khai Sinh hoạt chuyên đề là một trong những nội dung cụ thể của Đảng ủy trong công tác lãnh đạo về xây dựng phường Hồng Gai sáng, xanh, sạch, đẹp, không rác thải, đảm bảo môi trường cảnh quan đô thị với mục đích Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của MTTQ và các đoàn thể nhân dân cùng với việc huy động các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trở thành thói quen, nếp sống văn minh của mỗi công dân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Từ đó, quyết tâm cao để xây dựng phường Hồng Gai trở thành Phường sáng, xanh, sạch, đẹp, không rác thải, đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị./.

Nguồn: Hồng Gai ngày mới

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 509