Đảng uỷ phường Hồng Gai tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025); Sơ kết 2 năm rưỡi xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu

Sáng ngày 28/3/2023, Đảng uỷ phường Hồng Gai tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025); sơ kết 2 năm rưỡi xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu.

Các  đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo UBND, Mặt trận Tổ quốc; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội; Bí thư, cấp ủy các chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư.

 Trong nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ - HĐND – UBND thành phố Hạ Long, sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, phường Hồng Gai đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long; thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt chỉ tiêu được giao; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm, chỉ đạo; công tác quản lý đất đai, đô thị, trật tự xây dựng được chú trọng, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn được tăng cường, tổ chức tốt việc phòng, chống dịch Covid -19 và các loại dịch bệnh khác... Các phong trào văn hoá, thể dục, thể thao được phát triển và nhân rộng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. An ninh - quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và kiện toàn; sự điều hành của Chính quyền ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả, thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác Kiểm tra giám sát đi vào nề nếp, 

 Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV và kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Chương trình hành động số 07- CTr/TU, ngày 07/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 — 2025) trên địa bàn, từ đó rút ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra; thông  thông qua kiểm điểm nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

 Tại Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, cả hệ thống chính trị phường tiếp tục  đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nhân dân thành phố Hạ Long trên đảo Tuần Châu (23/11/1963 - 23/11/2023), 30 năm Thị xã Hồng Gai trở thành Thành phố Hạ Long (27/12/1993-27/12/2023).

Nguồn: Hồng Gai ngày mới

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1182