Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV: Thảo luận tại hội trường và kết thúc phiên làm việc buổi sáng

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 26/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 thực hiện phần thảo luận tại hội trường và kết thúc phiên làm việc buổi sáng.

Trước đó, Đại hội đã nghe dự thảo báo cáo chính trị do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV Nguyễn Xuân Ký trình bày; dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XIV Ngô Hoàng Ngân trình bày; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; định hướng thảo luận, tham luận tại hội trường. Đặc biệt, Đại hội nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Quang cảnh Đại hội

Tại phiên làm việc, Đại hội tiến hành thảo luận tại hội trường với 3 ý kiến phát biểu tham luận của các địa phương, đơn vị: Đảng bộ TP Hạ Long, Đảng bộ TX Đông Triều, Đảng bộ huyện Bình Liêu. 

Đại biểu Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Thành ủy Hạ Long, tham luận tại Đại hội.

Các ý kiến đại biểu đều thống nhất cao với các dự thảo văn kiện trình Đại hội, đồng thời bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng với những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó đóng góp những ý kiến quan trọng về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đại biểu Phạm Văn Thành, Tỉnh uỷ viên khoá XIV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều, tham luận tại Đại hội.

Đại biểu Phạm Văn Thành, Tỉnh uỷ viên khóa XIV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều, đã tham luận về một số ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, đại biểu tham góp cần bổ sung thêm giải pháp phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp về tinh thần đoàn kết, nhân ái, tự cường dân tộc, phát huy giá trị con người, loại trừ những hủ tục, thói hư tật xấu. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ phát triển toàn diện con người Việt Nam; xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị, đưa các yêu cầu chính trị, tư tưởng trong xây dựng Đảng thành các giá trị văn hóa; xây dựng môi trường sống, học tập, làm việc lành mạnh công bằng. Với dự thảo Báo cáo tổng kết chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020 và xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2020, đại biểu bổ sung giải pháp hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho KHCN phát triển; sớm ban hành chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng suất lao động. Đặc biệt, đại biểu cũng nhấn mạnh phải bổ sung vào dự thảo Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII giải pháp phát triển tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân. Không vì lượng mà giảm nhẹ chất; chú trọng quy trình kết nạp, thẩm định; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên trong khu vực này…Tại đại hội, đại biểu Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, Bí thư Thành ủy Hạ Long, tham luận về “Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” gắn với xây dựng, phát triển thành phố Hạ Long giữ vững là đô thị loại I, trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm cỡ quốc tế”. Đại biểu nêu bật 4 giải pháp trọng tâm, cụ thể: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kiên trì quan điểm chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, thực hiện không gian phát triển “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá”; phát triển du lịch một cách toàn diện theo quy hoạch, gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn và khai thác có hiệu quả di sản thiên nhiên, văn hóa; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án động lực phát triển KT-XH mang lại diện mạo mới cho đô thị thành phố.


Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Hạnh,Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, tham luận tại Đại hội.

 

Chiều 26/9, Đại hội tiếp tục chương trình với các nội dung về công tác nhân sự như: Nghe báo cáo Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV; thảo luận Đề án nhân sự; bầu BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV...Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, tham luận về nội dung “Củng cố hệ thống chính trị; xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bình Liêu”. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu đã tham gia đóng góp 3 giải pháp trọng tâm: Sớm thông qua và bố trí nguồn lực triển khai Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 2030 để tạo điều kiện hơn nữa cho khu vực này phát triển nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách phát triển với khu vực đô thị; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đối với đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; nghiên cứu, đánh giá để hoàn thiện mô hình thí điểm hợp nhất, mô hình cơ quan khối để phát huy hiệu quả mô hình và khắc phục những bất cập trong thực tiễn.

Theo baoquangninh.com.vn

Đại biểu Phạm Văn Thành, Tỉnh uỷ viên khoá XIV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều, tham luận tại Đại hội.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 28