Cụm Đoàn số 3 Thành Đoàn Hạ Long tổ chức lễ kết nạp đoàn viên – Lớp đoàn viên “92 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Sáng 18/3, tại Khu Văn hóa Núi Bài Thơ (phường Hồng Gai), Cụm Đoàn số 3 Thành Đoàn Hạ Long tổ chức lễ kết nạp đoàn viên – Lớp đoàn viên “92 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

113 đoàn viên được kết nạp đợt này là những thanh niên, học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động đội, có thành tích học tập và phẩm chất đạo đức tốt; được lựa chọn từ các trường học và đoàn thanh niên thuộc các phường trên địa bàn Cụm 3. Được đứng trong hàng ngũ của Đoàn là một niềm tự hào, vinh dự lớn đối với lực lượng thanh niên Việt Nam nói chung và các bạn đoàn viên mới nói riêng. Đó sẽ là động lực, là mục tiêu để các bạn thanh niên hoàn thiện bản thân.

 Lễ kết nạp Đoàn viên là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; góp phần xây dựng tổ chức đoàn phát triển ngày càng vững mạnh.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 39