Công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Ngày 1/7, đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành uỷ và đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trao quyết định của BTV thành ủy, UBND thành phố về điều động, luân chuyển một số vị trí công tác của lãnh đạo quản lý và chuyên viên một số cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Đ/c Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy trao Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Tuấn

Theo đó, đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy đã trao quyết định của BTV Thành ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố đến nhận công tác tại Hội Nông dân thành phố; giới thiệu để bầu vào BCH, BTV, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố.

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Lê Hưng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp và thành tích mà đồng chí Nguyễn Văn Tuấn đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí tiếp tục nỗ lực cùng với tập thể cán bộ, công chức của Hội Nông dân Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội, đưa các phong trào nông dân ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Khánh và một số chuyên viên các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trao các Quyết định của UBND thành phố điều động đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố đến nhận công tác tại Ban Pháp chế HĐND thành phố, giữ chức Phó Ban Pháp chế HĐND thành phố và trao các Quyết định về việc luân chuyển một số vị trí của công chức thuộc các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Khánh và các đồng chí chuyên viên được chuyển công tác đợt này, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn yêu cầu các đồng chí nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy năng lực, trình độ, tích cực nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận công việc mới, góp phần cùng cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp rõ nét vào sự phát triển tại cơ quan nơi công tác. 

Hồng Hạnh – Huy Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2739