Chi đoàn Thanh niên khu phố 2 phường Hồng Gai triển khai bóc, xóa quảng cáo, chỉnh trang mỹ quan đô thị tại tuyến phố Ba Đèo

Sáng ngày 23/7/2023, Chi đoàn Thanh niên Khu phố 2, phường Hồng Gai triển khai bóc, xoá các sản phẩm quảng cáo sai quy định góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị tuyến phố Ba Đèo với hàng chục đoàn viên thanh niên, học sinh của Khu phố tham gia tháo gỡ, bóc xoá các sản phẩm quảng cáo sai quy định nhất là các quảng cáo về cho vay, tín dụng đen, tranh ảnh dán…nơi công cộng trên các cột điện, cột đèn, tủ biến áp điện, trên các bức tường của nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp.

 Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp Nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về quảng cáo; Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và quan trọng trong việc góp phần xây dựng văn minh đô thị tạo sự chuyển biến về nhận thức về giữ gìn mỹ quan đô thị trên địa bàn Phường.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 36