Cập nhật ngay VNeID phiên bản mới nhất

Công dân cập nhật ngay VNeID phiên bản mới nhất để có thể xem được thông tin (số định danh, quan hệ với chủ hộ…) của các nhân khẩu trong hộ tại mục Thông tin cư trú.

Phiên bản 2.0.7 mới mang đến một số thay đổi chính:

- Điều chỉnh chức năng Kiến nghị, phản ánh về ANTT

- Điều chỉnh chức năng Thông báo lưu trú

- Bổ sung chức năng quét QR code để xác minh hiệu lực của QR code định danh

- Bổ sung chức năng Thông tin cư trú

- Điều chỉnh tính năng kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ, bổ sung thêm nút tường minh để người dùng có thể xem chi tiết tình trạng hồ sơ

- Điều chỉnh chức năng hiển thị sổ sức khỏe điện tử theo quy định mới

- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 33