Các trường hợp phải đổi thẻ Căn cước từ 1/7/2024

1. Khi công dân đến độ tuổi phải cấp đổi thẻ căn cước, cụ thể: Công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi
2. Khi thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh
3. Khi thay đổi nhân dạng hoặc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính.
4. Khi thông tin in trên thẻ Căn cước có sai sót.
5. Khi số định danh cá nhân được xác lập lại.
6. Khi thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân bị mất hoặc hư hỏng đến mức không thể sử dụng được.
7. Khi công dân Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam./.

   

                                   Nguồn: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2519