Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, giảng viên chuyên trách năm 2020

Trong 2 ngày 27-28/11, thành ủy Hạ Long tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100 đồng chí Báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, giảng viên chuyên trách. Đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và trực tiếp truyền đạt nội dung tập huấn.

Đồng chí Phan Thị Hải Hường, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị khai mạc lớp bồi dưỡng

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Quán triệt triển khai Chỉ thị số 42- CT/TU, ngày 4/8/2020 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh”; Quyết định số 2265- QĐ /TU, ngày 4/8/2020 của BTV Tỉnh ủy phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu độc, trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh ”; hướng dẫn viết các tin bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên Internet và mạng xã hội. Ngoài ra lớp tập huấn còn được bồi dưỡng kỹ năng chuẩn bị và tổ chức một buổi tuyên truyền miệng; phương pháp, kỹ năng sư phạm giảng dạy cho giảng viên kiêm chức, giảng viên chuyên trách, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và trực tiếp truyền đạt nội dung tập huấn

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, lý luận, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật, năng lực công tác, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Đồng thời bổ sung, cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình trong nước, thế giới, tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long trong thời gian qua cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, giảng viên chuyên trách trên địa bàn Thành phố.


Quang cảnh lớp tập huấn

Hồng Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2730