Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040

Ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị thẩm định đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành; lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia (đơn vị tư vấn); Ts.Kts Trương Văn Quảng - Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (ủy viên phản biện), Ts.Kts Nguyễn Anh Tuấn - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát triển hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng (ủy viên phản biện); tham dự Hội nghị về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Đ/c Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng, đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long.

Thành phố Hạ Long là một trong 04 thành phố của tỉnh Quảng Ninh; là thủ phủ, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, thương mại, dịch vụ của tỉnh Quảng Ninh, với Vịnh Hạ Long được Unesco 02 lần công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Hạ Long có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Đông Bắc Việt Nam, gần 2 đô thị lớn (Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng) và biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Thành phố Hạ Long đã được Thủ tướng Chính phủ công nhân là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 1838/QĐ-TTg ngày 10/10/2013.

     Trước khi huyện Hoành Bồ được sáp nhập vào thành phố Hạ Long (trước tháng 12/2019), thành phố Hạ Long được quản lý quy hoạch xây dựng theo 02 đồ án quy hoạch: (1) Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 7/6/2019; (2) Quy hoạch chung xây dựng khu vực phía Nam huyện Hoành Bồ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/5/2019. Thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ (cũ) đã triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo định hướng 02 đồ án quy hoạch chung nêu trên để quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng phát triển đô thị.

     Tháng 12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019; trong đó sáp nhập toàn bộ 843,54 km2 diện tích tự nhiên, 51.003 dân số huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long; kinh tế - xã hội thành phố Hạ Long đã có những định hướng phát triển mới: Mở rộng không gian đô thị về phía Bắc vịnh Cửa Lục để vịnh Cửa Lục là trung tâm cho định hướng phát triển không gian, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị theo tiêu chí đô thị loại I chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế gắn với bảo tồn phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

     Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương lập đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 tại văn bản số 384/TTg-CN ngày 26/3/2021 và đã phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 tại Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 19/11/2021.

     UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao UBND thành phố Hạ Long tổ chức lập Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 tại văn bản số 1903/UBND-QH1 ngày 31/3/2021. UBND thành phố Hạ Long đã phối hợp với Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (đơn vị tư vấn) và Công ty WATG (đơn vị nghiên cứu ý tưởng, quy hoạch) nghiên cứu quy hoạch.

     Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long thống nhất, đã được HĐND thành phố Hạ Long thông qua tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 19/12/2021 và UBND tỉnh Quảng Ninh đã trình Bộ Xây dựng thẩm định tại Tờ trình số 1197/TTr-UBND ngày 28/2/20221.

     Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, Hội nghề nghiệp có liên quan về Đồ án quy hoạch. Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành, đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 đã được tiếp thu, hoàn thiện theo các ý kiến tham gia đóng góp của các Bộ, ngành, Hội nghề nghiệp.

     Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 được phê duyệt là cơ sở pháp lý để quản lý, thu hút đầu tư, định hướng phát triển thành phố Hạ Long đáp ứng nhu cầu hội nhập và cạnh tranh trong thời gian tới.

Đồ án quy hoạch trên cơ sở kế thừa, điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 7/6/2019 với một số nội dung chính:

- Phạm vi khu vực lập quy hoạch là toàn bộ đơn vị hành chính thành phố Hạ Long theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm 21 phường và 12 xã.

- Quy mô lập quy hoạch:

+ Diện tích tự nhiên khoảng 1.121.322 km2 (112.132 ha) và diện tích mặt biển khoảng 402 km2 (40.251 ha).

+ Quy mô dân số:

Dân số hiện trạng năm 2020 khoảng 467.400 người (trong đó: dân số thường trú khoảng 327.400 người, dân số quy đổi khoảng 140.000 người).

Dự báo dân số đến năm 2040 khoảng 800.000 ÷ 830.000 người (trong đó: dân số thường trú 550.000 ÷ 570.000 người, dân số quy đổi khoảng 250.000 ÷ 260.000 người). khoảng 30,0 ÷ 32,0 triệu lượt khách Nhu cầu phòng được xác định vào khoảng 140.000 ÷ 150.000 phòng.

- Tính chất đô thị:

+ Trung tâm dịch vụ, du lịch quốc gia, có tầm quốc tế, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long;

+ Thành phố cấp vùng với chức năng chính: trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp, cảng biến, dịch vụ logistics trọng điểm của khu vực và quốc tế, tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vành đai kinh tế ven biến Bắc Bộ; có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Bắc;

+ Trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục của tỉnh Quảng Ninh; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; bảo vệ tài nguyên rừng, biến và cảnh quan thiên nhiên; có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng;

+ Thành phố phát triển theo mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

+ Là trọng tâm trong chiến lược không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều và hai mũi đột phá” của tỉnh Quảng Ninh. Tiền đề và động lực phát triển gồm 04 trụ cột: Du lịch; công nghiệp xây dựng; dịch vụ thương mại; Nông lâm nghiệp sinh thái.

- Định hướng phát triển không gian: Phát triển Thành phố Hạ Long theo mô hình gồm 05 cực phát triển (Vịnh Hạ Long, Vùng phía Đông, Vùng phía Tây và Vùng phía Bắc Vịnh Cửa Lục và Khu vực đồi núi phía Bắc), 01 hành lang ven Vịnh Hạ Long và lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.

Tại Hội nghị, các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá: Đồ án quy hoạch được xây dựng đầy đủ, nghiêm túc, khoa học, có quá trình nghiên cứu liên tục, có tính kế thừa, làm rõ được lý do, sự cần thiết lập quy hoạch, tính chất, mục tiêu, tầm nhìn phát triển, định hướng phát triển không gian đô thị; Tỉnh Quảng Ninh cũng đã tiếp thu các ý kiến góp ý trước đó và đã điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện.…đảm bảo các quy định pháp luật….; đồng thời tham gia thêm một số ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Đồ án quy hoạch (Rà soát, đánh giá những dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến cấu trúc đô thị và bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, vịnh Cửa Lục; bổ sung tính chất đô thị biển tầm quốc tế; làm rõ thêm đất xây dựng đô thị, nông thôn mới; làm rõ hệ thống trung tâm các phân vùng phát triển; bổ sung đánh giá rộng hơn hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo tính tổng thể; nghiên cứu kỹ hơn giải pháp thoát nước, chống sạt, lở, chống ngập đô thị, xử lý rác thải đô thị, rác thải trên vịnh; bổ sung quy hoạch không gian ngầm; bổ sung dự báo nhu cầu hành khách và hàng hóa; xem xét lại việc bố trí nhà máy đốt rác trong KCN Việt Hưng; bổ sung cơ sở hạ tầng đô thị thông minh; làm rõ hơn hiện trạng, nguồn gốc đất rừng…).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đ/c Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo bổ sung, làm rõ một số nội dung về Đồ án quy hoạch, tiếp thu những ý kiến tham gia của các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện Đồ án quy hoạch, trình phê duyệt trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ninh nói chung, của thành phố Hạ Long nói riêng trong thời gian qua trong công tác: Quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng….. Đồ án quy hoạch được xây dựng đầy đủ, nghiêm túc, khoa học, có tính kế thừa, làm rõ được lý do, sự cần thiết lập quy hoạch, tính chất, mục tiêu, tầm nhìn phát triển, định hướng phát triển không gian đô thị, kết nối không gian kết nối hạ tầng, đã tiếp thu, hoàn thiện theo các ý kiến đã tham gia của các Bộ, ngành.… cơ bản phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo các quy định pháp luật. Hội đồng thẩm định thống nhất cao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch sau khi hoàn thiện, bổ sung một số nội dung.

Kts. Đỗ Hoành - Trưởng phòng Quy hoạch Kiến trúc

Theo: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 172