Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3504/QĐ-UBND về việc ban hành Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quy tắc ứng xử gồm 4 chương, 23 điều được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sinh sống, làm việc, công tác, học tập, tham quan trên địa bàn tỉnh. 

Xem chi tiết tại đây:

 /ckfinder/userfiles/files/B%e1%bb%99%20quy%20t%e1%ba%afc%20%e1%bb%a9ng%20x%e1%bb%ad%20t%e1%bb%89nh%20QN(1).pdf

Quy tắc ứng xử gồm có hai phần chính: Quy tắc ứng xử chung; những quy tắc ứng xử trong cộng đồng nơi cư trú và tại một số nơi công cộng cụ thể. Trong đó, Quy tắc ứng xử chung (Quy tắc 5T) gồm: Thượng tôn pháp luật; Tôn trọng bản thân và người khác; Tôn trọng và bảo vệ môi trường; Thân thiện, văn minh, hào sảng; Trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Bộ quy tắc đã định hướng rõ những việc nên làm và không nên làm tại làng, bản, khu dân cư và những nơi công cộng cụ thể như: Vỉa hè, lòng đường; vườn hoa, quảng trường, tượng đài, công viên; trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn; nhà ga, bến xe ô tô, bến tàu, sân bay, trên các phương tiện công cộng; khi tham gia giao thông; khu vui chơi, giải trí, điểm tham quan, du lịch.

Ban hành và tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là nội dung quan trọng nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh văn minh, thân thiện, hiện đại và đáng sống, góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Quảng Ninh cho hôm nay và mai sau.

Việc ban hành Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng là nhằm tiếp tục góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, gìn giữ truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp, xây dựng văn hóa con người Quảng Ninh đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo trong thời gian qua. Cụ thể hóa Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Trong đó, đặt mục tiêu là giữ gìn và phát huy bền vững bản sắc văn hóa; các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa; sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng con người Quảng Ninh với các đặc trưng Năng động – Sáng tạo – Hào sảng – Lành mạnh – Văn minh – Thân thiện.

Để quy tắc ứng xử trên địa bàn nhanh chóng đi vào cuộc sống và lan tỏa, các địa phương, cơ quan đơn vị, các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến, xã, phường, thị trấn cần quan tâm triển khai thực hiện công tác tuyên truyền với phương thức đa dạng, trong đó chú trọng nhiều hình thức trực quan sinh động. Trong đó, cần niêm yết Quy tắc ở những vị trí dễ quan sát tại các địa điểm công cộng, điểm sinh hoạt cộng đồng như nhà văn hóa, công viên, điểm di tích, điểm tham quan du lịch… để người dân chấp hành và tham gia giám sát.

Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, từ gia đình đến cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. Qua đó, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, hình thành nét văn hóa, thói quen ứng xử văn minh, lịch sự, tự tin, thân thiện , xây dựng hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp và niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp và du khách khi đến Quảng Ninh.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 34