Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Hồng Gai đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện thủ tục hành chính

Thanh toán các thủ tục hành chính không dùng tiền mặt là một dịch vụ tài chính số đang được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hồng Gai đẩy mạnh triển khai. Đây được coi là khâu rất quan trọng trong cải cách hành chính, là xu thế tất yếu nhằm xây dựng hệ thống quản trị tài chính công hiện đại, minh bạch.

Để thuận tiện cho tổ chức, công dân trong việc thanh toán phí, lệ phí TTHC bằng phương thức không dùng tiền mặt, UBND phường Hồng Gai đã chủ động ký kết hợp đồng với các ngân hàng trên địa bàn cung cấp các kênh thanh toán như quét QR-Code và đặt tại quầy thu phí, lệ phí để tổ chức, cá nhân dễ dàng thanh toán các khoản phí và lệ phí mà không cần dùng đến tiền mặt. Với các hình thức đơn giản, người dân, doanh nghiệp dễ dàng, thanh toán các khoản phí và lệ phí giải quyết TTHC mà không cần dùng đến tiền mặt khi đến giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hồng Gai. Việc thanh toán trực tuyến tiết kiệm được thời gian, đem lại nhiều sự thuận lợi, tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. 

Trong thời gian tới, UBND phường Hồng Gai sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao vai trò trách nhiệm của CBCCVC trong việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về lợi ích không dùng tiền mặt khi giao dịch TTHC

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2505