Bản đồ Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Giới thiệu: Hồng Gai là một trong các phường trung tâm gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Về mặt hành chính, tên gọi Hồng Gai có một quá trình thay đổi rất phức tạp, đã từng là tên mỏ, tên tiểu khu, tên đặc khu, tên thị xã và hiện nay là tên phường. Diện tích: 1,72 km² Vùng miền:Duyên hải Bắc Bộ Dân tộc: Kinh

Bản đồ vị trí phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

Bản đồ giao thông phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long. (Open Street Map)

Bản đồ vệ tinh phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long. (Satelite Map)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2521