74 người lao động thuộc Công ty CP Bến xe Quảng Ninh được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 15/7/ 2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; ngày 21/7/2021, UBND thành phố Hạ Long đã ban hành kế hoạch số 208/KH-UBND và tích cực triển khai thực hiện.

Các cấp, các ngành chức năng của thành phố đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ đến các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân trên địa bàn thông qua nhiều hình thức, đặc biệt là qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường.

Tính đến ngày 9/8, thành phố đã tổ chức chi hỗ trợ cho 74 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thuộc Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh. Tổng số tiền hỗ trợ là 274.540.000đ.

Người lao động thuộc Công ty CP Bến xe Quảng Ninh nhận tiền hỗ trợ

Phòng LĐ-TB&XH thành phố

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2753