25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 sẽ bắt buộc phải được số hóa kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Gọi tắt là Đề án 06).


Tại Đề án này đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Theo đó, các địa phương phải chủ trì triển khai 13 nhóm nhiệm vụ chung, 25 dịch vụ công thiết yếu và 40 nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan Trung ương. Trung tâm Hành chính công giới thiệu 25 dịch vụ công thiết yếu sẽ bắt buộc phải được số hóa kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37