Kỳ họp thứ Mười Hai, HĐND phường Hồng Gai khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 04/5, HĐND phường Hồng Gai tổ chức kỳ họp thứ Mười Hai, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp, HĐND phường đã nghe UBND phường trình 04 Tờ trình. Các Ban HĐND phường đã trình bày các báo cáo thẩm tra, khẳng định tính hợp pháp, khoa học, khả thi của vấn đề được đề cập trong các báo cáo, dự thảo Nghị quyết. Các báo cáo thẩm tra đều đảm bảo khách quan, rõ chính kiến, rõ quan điểm, cung cấp nhiều thông tin, luận cứ quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu trong quá trình xem xét, quyết nghị tại kỳ họp. Trên cơ sở thẩm tra của các Ban HĐND phường, HĐND phường đã tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung trình kỳ họp. Các đại biểu HĐND phường đã tích cực tham gia phát biểu với nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm vào các nội dung của kỳ họp và những vấn đề cử tri, nhân dân thành phố quan tâm.

HĐND phường Hồng Gai đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết: (1) Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách phường năm 2024; (2) Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà văn hóa khu phố 1 phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long; (3) Nghị quyết về việc quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở trên địa bản phường Hồng Gai; (4) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp tuyến đường ngõ 18 thuộc đường Ba Đèo (đoạn 1).

Các đại biểu Hội đồng nhân dân Phường đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100%. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc kỳ họp thứ Mười Hai, HĐND phường Hồng Gai khóa X đã thành công tốt đẹp.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 45