Khu phố 1, phường Hồng Gai tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề và Sinh hoạt định kỳ Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TƯ.

Sáng ngày 16/6, Chi bộ khu phố 1, Hồng Gai tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề : Đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hoá” và Sinh hoạt định kỳ Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TƯ.

Khu phố 1 hiện có trên 173 đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TƯ. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ - Khu trưởng khu phố đã thông tin về kết quả hoạt động của khu phố 6 tháng đầu năm 2024, thông tin triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Đại diện lãnh đạo phường, đồng chí Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy phường thông tin chuyên đề : Đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hoá”, phát biểu ghi nhận kết quả, đóng góp của  Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TƯ trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, chăm lo đối tượng khó khăn, chính sách trên địa bàn ... đồng thời phát huy vai trò của Đảng viên, đặc biệt cán bộ, đảng viên 213 để tiếp tục gương mẫu chấp hành các quy định ở khu dân cư; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37