Đoàn Thanh niên phường Hồng Gai phối hợp cùng Công an phường hướng dẫn trẻ em dưới 14 tuổi trên địa bàn làm căn cước công dân

Ngày 06/7/2024. Đoàn Thanh niên phường Hồng Gai phối hợp cùng Công an phường hướng dẫn trẻ em dưới 14 tuổi trên địa bàn làm căn cước công dân tại Trung tâm hành chính công thành phố Hạ Long.

 Từ ngày 01/7, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực. Căn cước công dân sẽ đổi tên thành Căn cước. Theo luật mới, sẽ mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp căn cước cho công dân dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên. Với công dân dưới 6 tuổi, để cấp cho đối tượng này, người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi làm thủ tục thông qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia, cơ quan chức năng không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi. Người đại diện hợp pháp cho trẻ dưới 6 tuổi cung cấp thông tin để làm thủ tục cấp căn cước. Sau đó, cán bộ thu nhận thực hiện khai thác thông tin của trẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Khi có thông tin, cán bộ thu nhận thực hiện tạo lập hồ sơ cấp căn cước từ thông tin khai thác được.

Trong khi đó, trình tự cấp thẻ căn cước cho công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi được thực hiện với nhiều quy trình hơn. Một trong những quy trình đó là: người đại diện hợp pháp của trẻ cung cấp thông tin của trẻ cho cán bộ thu nhận hồ sơ. Cán bộ thu nhận sau đó tạo lập hồ sơ, thu nhận thông tin sinh trắc như vân tay, mống mắt, ảnh khuôn mặt… Sau đó người đại diện hợp pháp cho trẻ kiểm tra thông tin và ký nhận rồi nhận hẹn kết quả.Thẻ căn cước mới có nhiều ưu việt, tính bảo mật cao, được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, bảo đảm chống lại việc làm giả thẻ. Trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông tin qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ.

Quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi cũng mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân; phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 38